Kerk van Sint-Jan-de-Doper

1 orgel(s) gerepertorieerd

Voorstelling van het gebouw
Adres :  Begijnhof 36 - 1000 Brussel
Bouwstijl :  Barok
Bouwperiode :  17de
Bouw : 1657
Type : Beschermd bouwwerk bij besluit van 05/03/1936
Algemene informatie
Het Groot Begijnhof, zo genoemd om het onderscheid te maken met het in de Koningsstraat gelegen Klein Begijnhof, werd omstreeks 1250 gesticht. Vrome vrouwen, die zich rond de kapel gevestigd hadden, kregen de toelating van Hertog Jan I om in gemeenschap te leven. Kort daarop werden ze door de godsdienstige overheid erkend. Het principe van het leven in een begijnhof is een leven in gemeenschap, maar ieder leeft in zijn eigen woning. Bij het afschaffen van het begijnhof op het einde van de 18de eeuw telde men 1.084 huizen op een oppervlakte van ongeveer 7 ha. In het begin van de 19de eeuw was het begijnhof een net van smalle straatjes die elkaar in een rechte hoek doorkruisten. Dit net was omgeven door een muur en een gracht. In 1824 werd het noordelijke gedeelte van het begijnhof aangelegd door H. L. F. Partoes. Het zuidelijke gedeelte werd tussen 1835 en 1866 aangelegd volgens de plannen van landmeter Van Keerbergen. De straten van het begijnhof vertrekken waaiervormig vanaf het half-ronde plein voor de kerk. Op enkele verbouwde huizen van begijnen na, blijft er van dit klassieke en homogene geheel niets over. De kerk is een opmerkelijk barok gebouw. De bouw ervan begon in 1657 en de inhuldiging gebeurde in 1676. De kerk, die in 1801 een parochiekerk wordt, onderging in 1866 en 1904 een reeks restauraties. Tussen 1962 en 1980 wordt de versiering vernieuwd. De kerk is gebouwd in de vorm van een Latijns kruis met drie beuken. Ze heeft een licht uitspringende dwarsbeuk en een koor met vijfzijdig koorsluiting met 2 kapellen met half-ronde absis, en een veelhoekige toren aan de oostelijke kant. Binnen komt de monumentale omvang van het gebouw meteen tot uiting door de brede proporties van de hoofdbeuk, de hoogte van de gewelven en de vrije ruimten van de dwarsbeuk.
Orgel(s) aanwezig in dit gebouw