Sint-Katelijnekerk

1 orgel(s) gerepertorieerd

Voorstelling van het gebouw
Adres :  Sint-Katelijneplein 50 - 1000 Brussel
Bouwstijl :  Renaissance
Bouwperiode :  19de
Bouw : 1854-1873
Architect : Joseph Poelaert & Wynand Janssens Type : Beschermd bouwwerk bij besluit van 07/12/1981
Algemene informatie
De eerste vermelding van het bestaan van een Sint-Katelijnekapel gaat terug tot 1201, die in die tijd afhing van de Sint-Jan-Baptistkerk te Molenbeek. In de loop van de 14de -15de eeuw wordt ze vervangen door een gotische kerk. In de 16de eeuw wordt dit de hoofdkerk en op dat ogenblik is het de Sint-Jan-Baptistkerk die ervan afhangt. In 1629 wordt de kerk volledig verbouwd en de bouw van de toren aangevat. Het is pas veel later, na 1664, dat die voltooid wordt. In de 19de eeuw is de kerk bouwvallig geworden. Men beslist ze af te breken en te vervangen door een nieuwe. Enkel de barokke toren wordt behouden. De eerste steen van het nieuwe gebouw wordt op 25 september 1854 gelegd. De plannen zijn van Joseph Poelaert, de architect van onder andere het justitiepaleis. De bouwwerkzaamheden worden rond 1873 voltooid onder leiding van Wynand Janssens. Er wordt vaak geschreven dat de Sint-Kathelijnekerk een aanpassing is in renaissancestijl van de gotische stijl. Ze is geďnspireerd op de ‘église Saint-Eustache’ in Parijs en neemt de vaste gevelafmetingen van de Franse kerken uit de 15de eeuw over. Nochtans toont de kerk ook de zeer persoonlijke opvattingen van Poelaert. Die komen vooral tot uiting in de achterkant en de zijgevels met de zware galerijen van massieve kolommen die schaduwen veroorzaken op het hoger niveau. De kerk straalt in haar geheel een zekere zwaarte, misschien zelfs logheid uit omwille van de gedrongenheid en een gebrek aan ruimte.
Orgel(s) aanwezig in dit gebouw