Cultureel Centrum van Brussel

1 orgel(s) gerepertorieerd

Voorstelling van het gebouw
Adres :  Sint-Nikolaasplein - 1120 Brussel-Neder-Over-Heembeek
Bouwstijl :  Klassiek
Bouwperiode :  12de-18de
Type : Beschermd bouwwerk bij besluit van 14/03/1940
Algemene informatie
De dorpskerken van Over-Heembeek en Neder-Heembeek dateren ten minste van de 12de eeuw. Inderdaad, de bisschop Odon van Cambrai staat de eerste aan de abdij van Dielegem af in 1112, en doet vervolgens hetzelfde met de tweede in 1155. De juiste bouwdatum is evenwel niet bekend. De kerk van Neder-Heembeek werd aan Sint-Niklaas gewijd, de andere aan Sint-Pieter en Sint-Paulus. Beide kerken werden in 1814 verenigd in een zelfde parochieen staan op enkele tientallen meters van elkaar. Beide kerken hebben trouwens een erg gelijklopende geschiedenis. Denken we maar aan de bewaarde, maar gewijzigde Romaanse toren, de wijzigingen doorheen de verschillende periodes – en zelfs heropbouw in de 18de eeuw voor de Sint-Niklaaskerk – totdat een brand het grootste gedeelte van de Sint-Petrus en Paulus kerk in 1932 vernielde. De kerk werd niet heropgebouwd, enkel de toren bleef bewaard. De andere kerk werd in 1953 gerestaureerd en in 1960 nam een cultureel centrum er zijn intrek. De kerk van Over-Heembeek werd in 1680 afgebroken en in 1740 in barokke stijl heropgebouwd. Op het gewelf staat te lezen an1757no. Door een uitwisseling, met het oog op de bouw van de nieuwe kerk, komt de Stad in het bezit van Sint-Nikolaas. Onderhandelingen rond 1927 gaan in die richting. Niet meer voor de eredienst gebruikt sinds 1935. Ontwijd in 1939.
Orgel(s) aanwezig in dit gebouw