glossarium


“Regelkast”
Windwerk
Deze kast is er gekomen ter vervanging van de vroegere veiligheids- of ontlaadklep. De regelkast is doorgaans te vinden aan de uitgang van de motor en in elk geval vóór de ingang van het hoofdwindkanaal in het/de magazijn(en). Als de balg zakt, omdat wind verbruikt wordt in de pijpen, treedt een draad in werking die het magazijn verbindt met de regelkast waarin zich een rolgordijn bevindt. Gaat dat omhoog dan kan er wind van de ventilator naar de balg. Gaat de balg bij lager windverbruik weer naar omhoog, dan zal het gordijn — omgekeerd — beletten dat wind binnenkomt.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie