glossarium


ďRevisieĒ
Diversen
Revisie komt neer op het gangbaar en speelbaar maken van een orgel. Dat veronderstelt dat elk onderdeel grondig nagekeken wordt en hersteld of vervangen, zoals bij de bouw zou gebeuren.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie