glossarium


ďRenovatieĒ
Diversen
Bij de renovatie van een orgel gaat het om ingrepen die voor gevolg hebben dat nieuwe materialen en andere werkingsprincipes toegevoegd worden en/of oudere gaan vervangen. Soms wordt zelfs over transformatie gesproken.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie