glossarium


ďKoororgelĒ
Orgeltype
Koororgel
 Vergroten
Wordt gezegd van een orgel dat in of in de nabijheid van het kerkkoor wordt geplaatst. Het wordt doorgaans onderscheiden van het groot orgel dat in de hoogte geÔnstalleerd is, op een galerij of doksaal of als zwaluwnest. Het koororgel is kleiner en bestemd voor de intiemere erediensten. Het kan in bepaalde gevallen afwisselend worden gebruikt met het groot orgel, bij het begeleiden van de (voor)zangers.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie