glossarium


ďRegistertrekkerĒ
Tractuur, mechanisch
Registertrekker
 Vergroten
De registertrekker bevindt zich op de speeltafel, doorgaans naast de manualen maar soms ook erboven en errond. Elke stem of register heeft een eigen trekker die bestaat uit een staaf met een vierkante of ronde doorsnede en voorzien van een gefreesde houten knop waarop de naam van het register staat vermeld. De organist trekt aan de knoppen of duwt ze terug om een register te openen of te sluiten. Dit systeem is typisch voor de orgels met mechanische tractuur maar heeft zich aangepast aan andere tractuurprincipes.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie