glossarium


“Steker”
Tractuur, mechanisch
1° Verticaal onderdeel van de mechaniek, met een ronde, vierkante of zeshoekige doorsnede. De steker speelt een rol bij het regeerwerk van noten en registers. In dat laatste geval wordt ook gebruik gemaakt van draaiende stekers of staande wellen. We vinden stekers ook terug in de windlade, meerbepaald bij een opliggende kleppenkast, waar ze het ventiel van onderuit openduwen. 2° Niet te verwarren met de ‘mannetjes’, de vaste verbindingen tussen de bovenzijde van de windkast en het pijprooster, waarvoor in het Frans dezelfde term wordt gebruikt als voor een steker (nl. pilote).
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie