inventaris

De inventaris is het resultaat van een samenwerking tussen de directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de vzw Organum Novum. Hij behelst de periode van de 17e eeuw tot vandaag en stelt een 200-tal instrumenten voor.
De inventaris van de orgels van het gewest beschrijft het instrument, zijn geschiedenis en zijn specifieke technische kenmerken. Hij werd samengesteld door erkende experten en is het eindresultaat van een lang proces.
Immers, bescherming van dit collectieve erfgoed kan pas met voldoende kennis ter zake. Deze fiches bieden voor elk instrument uitvoerige historische en technische informatie, van de opbouw van de registers tot de beschrijving van de orgelkast, en worden aangevuld met vele foto’s (ruim 2.000).
Talrijke (gekruiste) opzoekingen – per gemeente of gebouw, per stijl, per eeuw, per stijl van orgelkast en per orgelbouwer (een honderdtal geïnventariseerd) – zijn mogelijk.
Bovendien kun je op basis van de inventaris een circuit op maat samenstellen, volgens je geografische of thematische voorkeur, en zo op verkenning gaan van de Brusselse orgels. 

Rangschikken op :
165 Orgel(s)
Zoeken
Inventaris per gemeente
Inventaris per stijl
Inventaris per orgelbouwer