Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website

Deze site is een uitgave van de directie Monumenten en Landschappen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Verantwoordelijke uitgever:
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Directie Monumenten en Landschappen
Patrick Crahay, directeur
Vooruitgangstraat 80 bus 1
1035 Brussel

De onderdelen van deze website zijn eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Al de informatie in deze site wordt louter ter informatie aangeboden. De directie Monumenten en Landschappen kan niet verzekeren dat al de gegevens op de website te allen tijde zijn bijgewerkt. Bovendien kunnen ondanks de zorgvuldige controle van de gepubliceerde informatie fouten opduiken of sommige bronnen aan de aandacht van de auteurs ontgaan.

Wie deze website raadpleegt, ziet ervan af de uitgever of de auteurs van de gepubliceerde teksten aansprakelijk te stellen, zelfs in geval van onjuistheden of onduidelijkheden.

De directie Monumenten en Landschappen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de externe websites waarnaar in deze uitgave wordt verwezen.

Het komt de gebruiker van deze website toe al de geschikte voorzorgen te treffen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op het internet de ronde doen. Globaal gesproken wijst de directie Monumenten en Landschappen elke verantwoordelijk af voor eventuele schade opgelopen tijdens de raadpleging van deze website.
De site is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk, uitgezonderd in gevallen van overmacht: informaticaproblemen, problemen die voortkomen uit de structuur van de communicatienetwerken of uit technische incidenten. De directie Monumenten en Landschappen kan de website tijdelijk afsluiten om onderhoudsredenen.
De site circuleert immers via een publiek telecommunicatienetwerk en wij kunnen de betrouwbaarheid niet garanderen van de boodschappen die u aan de directie Monumenten en Landschappen kunt richten.

Bescherming van de intellectuele rechten

De teksten en illustraties die op deze site worden gepubliceerd, net als de opmaak en de functionele aspecten ervan, zijn auteursrechtelijk beschermd.

Het is toegestaan de teksten en illustraties af te drukken in het kader van privégebruik. Het is toegestaan om teksten, citaten of informatie over te nemen, mits expliciete bronvermelding.

De reproductie van foto’s is toegelaten mits naleving van enkele voorwaarden. De directie Monumenten en Landschappen en de vzw Organum Novum zijn geen houder van het auteursrecht van de geïllustreerde werken en evenmin van dat van de foto’s van buiten het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de vzw Organum Novum. Enkel de houders van deze rechten zijn bevoegd voor de afgifte van de reproductietoelatingen.

Conform de wettelijke voorschriften hebben de directie Monumenten en Landschappen en de vzw Organum Novum getracht de auteursrechten van derden die bij de illustraties van de website betrokken zijn, te regelen. De houders van de rechten die zij ondanks hun opzoekingen niet zouden hebben gevonden, worden verzocht zich kenbaar te maken zodat alles zo snel mogelijk met de wetgeving ter zake in orde kan worden gebracht.

 

Zoeken
Inventaris per gemeente (165 Orgels)
Glossarium
« Registerplaatje of registertiket »
Vroeger werd de naam van de registers vaak met de pen en Oost-Indische inkt op een etiket uit perkament geschreven dat net naast de plaats op de houten lijst werd gekleefd waar de respectieve registertrekkers uitkwamen.
Vervolg »