glossarium


“Mixtuur”
Pijpwerk
‘Mixtuur’ is zowel een algemene term als een registernaam voor de verschillende koren en repeterende vulstemmen van het orgel. Een mixtuurregister is over het algemeen samengesteld uit de principaalpijpen die in kwint en octaaf gestemd staan. Bij de Mixturen onderscheiden we de Fournituur, het Cymbaal, de Scherp, die twee, drie, vier, vijf of meer pijpen kunnen tellen. Bepaalde mixturen bevatten een rij in terts gestemde pijpen (Tertsmixtuur of Sesquialter). Dat soort registers is in essentie bedoeld om gespeeld te worden bovenop de basis van een grondstem die de klank zijn fundament en consistentie zal verlenen. Aangezien vooral hoge stemmen gebruikt worden om een mixtuur samen te stellen, is het zeer gebruikelijk een progressieve mixtuur te stoppen door terug te vallen op een lagere tessituur, alvorens weer op te klimmen. In dat geval wordt gesproken van een repeterende stem of repetities (twee, drie, vier en zelfs meer).
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie