glossarium


ďZwemmerbalgĒ
Windwerk
De zwemmerbalg is eenvoudiger van bouwwijze. Hij bestaat uit een houten kist zonder bovenzijde. Deze wordt vervangen door een kleiner deksel dat door middel van schapenvel aan de eigenlijke kist is bevestigd, zodat het bovenblad min of meer zwevend wordt en effectief afhankelijk van de druk in de balg omhoog komt of daalt. Op dat zwevende blad dat de druk van de voor het orgel benodigde wind verzekert en regelt liggen de stenen of metalen gewichten. Deze balg moet gevoed worden vanuit een externe bron : de elektrische ventilator.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie