glossarium


“Regelbalg”
Windwerk
Hier gaat het om een tweede balg die in de nabijheid van een windlade geïnstalleerd wordt en de stoten opvangt vanwege de snelle en wisselende vraag naar wind, bij voorbeeld bij herhaalde akkoorden of bij hoge tonen die samen klinken met lage noten. De regelbalg, om die reden ook stootbalg genoemd, krijgt de wind afkomstig van de grote balg, vóór die de ventielkast van de windlade binnengaat. De regelbalg is vaak een parallelbalg, kleiner dan de hoofdbalg, maar volgens dezelfde principes en met identieke materialen gebouwd. (Zie ook regelkast)
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie