glossarium


ďRecietĒ
Inwendige opbouw van het orgel
Reciet
 Vergroten
Nog een orgelcorpus dat typisch is voor het klassieke Franse orgel. Ruimtelijk bevindt het zich in het bovenste gedeelte van het Hoofdwerk. Dit manuaal telt over het algemeen enkele solosystemen die goed geplaatst zijn om boven het orgel uit te klinken, zodat de organist er 'reciterend' mee kan musiceren, vandaar de naam van dit manuaal. Op de speeltafel is het Reciet boven het manuaal van het Hoofdwerk te vinden, in derde of vierde positie.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie