glossarium


ďDe klankkleurĒ
Intonatie / harmonisering
De klankkleur hangt uiteraard samen met de intonatie maar nog elementairder is de vorm van de pijpen. Een open pijp is rijk aan boventonen, in tegenstelling tot een gedekte pijp die een mysterieuzere klank heeft. Bij het tongwerk, gaat de klankkleur van vol en schel tot de meest hoge en schriele klank en worden zelfs verschillende vocalen voortgebracht. Het ideaal bestaat erin voor elke stem (elk register) een gepersonaliseerde klankkleur te vinden, terwijl het toch mogelijk blijft om ze in combinaties en grotere gehelen te gebruiken (bijvoorbeeld terts, cornet, bombarde, grand jeu, petit plein jeu, grondstemmen, enz.) waar ze in de eerste plaats bijdragen tot de coherentie van de klank en pas in tweede instantie hun eigenheid laten horen. De verscheidenheid in klankkleur bepaalt de rijkdom van een orgel. In klankkleur verschillende orgels hebben ook aanleiding gegeven tot een specifiek repertoire.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie