glossarium


ďDiatonisch (heletoonsafstand)Ē
Windlade
Diatonisch (heletoonsafstand)
 Vergroten
Wordt gezegd van een windlade waarop de positie van de noten per toon gebeurt en in twee groepen, de do-kant en de do#-kant, of de c- en de cis-lade. Dat wil zeggen dat men in de twee groepen een omgekeerde opstelling krijgt van links naar rechts of van rechts naar links van de pijpen do, re, mi, fa#, sol#, sib en aan de andere kant do#, re#, fa, sol, la en si. Die interne orde wordt bij veel klassieke en moderne orgels in de frontopstelling hernomen.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie