glossarium


ďMagazijnbalgĒ
Windwerk
Magazijnbalg
 Vergroten
De hoofdbalg wordt vaak magazijn(balg) genoemd, in de mate dat het van hier is dat de wind vertrekt met de juiste druk en voor het geheel van het orgel. Er kunnen twee of meer magazijnbalgen zijn. In de loop van de 19de eeuw is het gebruik veralgemeend geraakt van een magazijn van het type parallelbalg (met parallelle vouwen en bladen), aangezien dat een hoge en stabiele druk kon garanderen. Voor de bouw van balgen wordt meestal grenenhout gebruikt. Bij oudere orgels dienen de keilbalgen als magazijn. Er moeten er dan wel ten minste twee van zijn, maar grote orgels hadden er vaak drie, vier en soms nog meer.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie