glossarium


ďGelijkzwevende stemmingĒ
Stemming
In tegenstelling tot wat dit bijvoeglijk naamwoord zou kunnen doen vermoeden, bestaat de gelijkzwevende stemming niet uit reine intervallen in die zin dat de 12 intervallen in een octaaf zouden worden gestemd volgens een nauwkeurig harmonisch spectrum waarbij de harmonische tonen onderling perfect gelijkgestemd zijn; hier is geen enkele hoorbare zweving tussen twee noten, maar een volledige fusie van klanken. Om een homogene, gelijke verdeling van elke halve toon te bekomen, moet een kunstgreep worden toegepast op het reine karakter van de intervallen, in het bijzonder van de kwinten. Enkel op die manier raakt de volledige kwintencirkel tussen twee doís die op een octaaf van elkaar liggen (12 opeenvolgende kwinten spelen van do tot si# komt een beetje hoger uit dan de do als al deze kwinten rein zijn). Anders gezegd: de gelijkzwevende stemming heeft het terrein geŽffend voor al de modulaties en chromatismen die tot de atonale en seriŽle muziek hebben geleid (zie de uitstekende site van Wikipedia).
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie