glossarium


ďVentielĒ
Tractuur, mechanisch
Bij mechanische orgels is elke noot voorzien van een of meer ventielen die zich in de ventielkast van de windlade bevinden. Doorgaans is een ventiel van hout, langwerpig en driehoekig en is de bovenzijde beleerd om de cancel luchtdicht te kunnen afsluiten. Het ventiel wordt op zijn plaats gehouden door een geelkoperen oogveer. Meestal worden ventielen van licht hout gemaakt, bijvoorbeeld grenen, maar het kan ook uit eik en in de jaren zestig soms zelfs uit aluminium. Uiteraard zijn er ook andere soorten van ventielen en kleppen, meer bepaald in het windwerk.
Alfabetisch glossarium
Glossarium per categorie